Lamiaceae - hluchavkovité

Rostliny čeledi Lamiaceae - hluchavkovité (pyskaté)

Čeleď dvouděložných rostlin. Jsou to byliny, polokeře, vzácně i keře nebo stromy. Lodyha je nejčastěji 4hranná, listy vstřícné, většinou křížmostojné. Květy vyrůstají ve stažených vrcholících vytvářejíc zdánlivé přesleny. Květy jsou většinou souměrné, oboupohlavné, kalich je 5četný, koruna srostlolupenná, původně z 5 lístků, dvoupyská, horní pysk celokrajný, dolní pysk obvykle 3laločný s největším lalokem středním. Plodem je tvrdka, výjimečně peckovice nebo tobolka.

Čeleď zahrnuje 245 rodů s více než 7800 druhy rozšířenými po celém světě.