Proskurník pižmový (Hibiscus abelmoschus1L., Abelmoschus moschatus Moench.) jest jednoletá, statná, až 2 m vysoká bylina se střídavými, řapíkatými, štítovitě srdčitými, 5-7laločnými, pilovitými listy a úžlabními květy podobného složení jako u našeho slezu (Malva), s nímž náleží do společné čeledi.

Proskurník pižmový - Abelmoschus moschatus

Květy mají totiž pod kalichem 8-9listý kalíšek, v kalichu úhlednou, 5plátečnou, žlutou, na dně nachovou korunu, četné 1bratré tyčinky a svrchní semeník, z něhož dospívá huňatá, jehlancovitá tobolka obsahující ledvinkovitá, šedohnědá semena zvíci hrachu a poltící se posléze v 5 chlopní.

Pocházeje z Vých. Indie, proskurník pižmový pěstuje se netoliko po veškeré jižní Asii a v Egyptě, nýbrž i v teplé Americe a to jednak pro vlákna, jichž možno upotřebiti jako vláken konopných, jednak pro plody, jež nezralé dávají chutnou zeleninu, ještě více však pro semena.

Jsouce proniknuta libovonnou silicí, semena tato páchnou silně pižmem, zvláště jsou-li zahřívána nebo rozemleta na prášek; proto jim říkají zrna pižmová (grana moschata, semen abelmoschi). Druhdy užívalo se pižmových zrn a oleje z nich vytěženého v lékařství, nyní však se jich upotřebuje hlavně jen ve voňavkářství a do jemných likérů. Ve Vých. Indii je přidávají také do kávových zrnek, aby dodali kávě lepšího aroma.

Kdežto v dřívějších dobách dováželo se toto zboží do Evropy vesměs z Orientu, dnes jest hlavním dodavatelem jeho ostrov Martinique.

1Z arab. habb-el-mushk = otec pižma.

 

Nemáte oprávnění psát komentáře.