Prosvirník konopný (Hibiscus cannabinus L.) jest jednoletá, až 2 m vysoká rostlina, pokrytá na lodyze krátkými osténky a porostlá střídavými, řapíkatými, dlanitě pětidílnými listy o kopinatých, pilovitých úkrojcích.

Ibišek konopný - Hibiscus cannabinus

Sličné, veliké květy, vyrůstající v paždích listů na zcela kratičkých stopkách, mají podobné složení jako květy našich slezů (Malva): 5klaný kalich a pod ním ještě kalíšek z šidlovitých uštů, 5plátečnou, žlutou, uvnitř hnědou korunu, četné mnohobratré tyčinky a svrchní, 5pouzdrý semeník, dospívající v mnohosemennou tobolku.

Prosvirník konopný náleží k starým kulturním rostlinám východoindickým, jak souditi dlužno z té okolnosti, že se o něm činí zmínka již v sanskrtě a to pod jménem nalita. Dnešního dne pěstují jej ve větší míře hlavně na pobřeží Koromandelském a v Bengalsku.

Pěstování jeho vyžaduje stejných prací jako pěstění konopě.

Lýková vlákna prosvirníku konopného mají bělavou až skoro hnědou barvu a matný lesk. Upotřebuje se jich k podobným účelům jako vláken jutových. V novější době dovážejí se také do Evropy, zvláště do továren anglických, pod domácím jménem gambo nebo pod jménem bombayské konopě, madrasské juty.

Vedle vláken dává prosvirník konopný sliznaté, nakyslé listy, z nichž připravují ve Vých. Indii chutný špenát, a semena, z nichž tlačí olej na maštění jídel a na svícení.

Z jiných druhů prosvirníku, jež skýtají pevná lýková vlákna, buďtež pouze uvedeny některé druhy stromovité: Prosvirník topolový (Thespesia1 populnea Corr., Hibiscus populneus L.), rostoucí původně na ostrovech Společenských, odkudž se rozšířil do tropické Afriky a do tropické Ameriky;prosvirník vysoký (Paratium2 elatum Don., Hibiscus elatus Sw.), pěstovaný na ostrovech Záp. Indie, kdež upotřebují lýka jeho k vázání havanských doutníků; a prosv. lípový (Paratium tiliaceum St. Hil., Hibiscus tiliaceus L.), jejž sázejí ve Východní Indii i v jiných tropických zemích netoliko pro výborná lýková vlákna, nýbrž i pro lehké dřevo, jehož možno upotřebiti jako korku. Prosvirník lípový jest také tím zajímavý, že krásné jeho žluté květy, rozkvétající v ranních hodinách, na večer zčervenají.

1Od řec. božský, vznešený, vzhledem ku pěknému vzrůstu tohoto stromu.

2V jeho vlasti jej nazývají parata.

 

Nemáte oprávnění psát komentáře.