Zederach1 hladký (Melia2 azedarach L., Azadirachta indica Juss.) jest keř nebo nižší strom z čeledi prostoplátečných rostlin zederachovitých (Meliaceae), jimž z našich rostlin nejvíce se přibližují rostliny routovité (Rutaceae). Má střídavé, dvojnásobně lichozpeřené listy složeny z vejčitě kopinatých pilovitých lístečkův a libovonné květy sestaveny do úžlabních lat, jejichž pobočné větve jsou vidlany.

Zederach hladký - Melia azederach

Složení květů jest takové: opadavý, 5tidílný kalich, 5 modravých korunních plátků a 10 tyčinek, jejichž nitky srůstají v dlouhou trubku nahoře rozdělenou v úzké úkrojky, s nimiž se střídají prašníky. Uprostřed této trubky vězí semeník spočívající na žláznatém terči a súžující se v jednoduchou čnělku, která se zakončuje laločnatou bliznou.

Plody jsou vejčité, nejčastěji 5pouzdré, posléze bledožluté peckovice zvíci třešní, obsahující v každém pouzdře po 1-2 semenech.

Jsa domovem v jižní a střední Asii, zederach rozšířil se kulturou do všech teplejších zemí, zvláště do jižní Evropy a teplé Ameriky a místy tam i zplaněl. Z jihoevropských zemí nejvíce jej pěstují v Řecku.

Užitek z něho je rozmanitý: Ze dřeva, které neobyčejnou tvrdostí a osobitou vůní připomíná dřevo mahagonové, zhotovují dechové nástroje; odvaru z hořké kůry a kořene užívá se jako léku, zvláště na vypuzení cizopasných červů; a ze semen vytahují nebo tlačí palčivě hořký, česnekem páchnoucí olej zedrachový, jehož se upotřebuje ke svícení, řidčeji také v lékařství. V Italii zhotovují z tvrdých semen zederachových laciné růžence jako u nás ze semen klokočových.

1Arabské jméno tohoto keře.

2Řec. jasan, jehož listům lístky 2kráte zpeřených listů zederachových se poněkud podobají.

 

 

Nemáte oprávnění psát komentáře.