Moukeš mollucký (Aleurites1 mollucana Willd., AI. triloba2 Forst.) jest prostředně vysoký strom o tlustém kmeni a rozložité koruně, náležející do čeledi rostlin pryšcovitých (Euphorbiaceae). Veliké listy mají dlouhé řapíky a srdčito-vejčité, dílem nedělené, dílem mělce trojlaločné, na rubu jako pomoučené čepele. Poměrně drobné, jednodomé květy jsou sestaveny do bohatých řídkých lat.

Tungovník molucký - Aleurites mollucana

Složení květů jest takové: 2-3dílný kalich, 5plátečná pravidelná koruna a v ní buď větší počet - nejčastěji 20 - tyčinek nebo svrchní semeník nesoucí na vrcholku dvě hluboce rozeklané čnělky.

Plody jsou kulovaté, 2pouzdré tobolky zvíci malých jablíček, obsahující v každém pouzdře po jednom podlouhlém semenu velikosti jedlého kaštanu.

Moukeš mollucký roste netoliko na ostrovech Molluckých, kde mu říkají bankul, nýbrž i ve Vých. Indii a v Polynesii, kde tvoří místy samorostlé lesy. Z těchto původních vlastí rozšířila se však kultura jeho i do jiných teplých zemí.

Semena z nezralých plodů jedí v tropech jako u nás ořechová jádra, jejichž chuť nemálo připomínají. Mnohem větší důležitost mají však tato semena, zvaná obyčejně bankulovými oříšky, tím že se z nich lisuje olej, jehož se upotřebuje k rozličným účelům. Byl-li vylisován za studena, bankulový olej vyznačuje se čistotou, příjemnou chutí i vůní, a možno ho pak užívati na maštění jídel, jako počisťujícího léku a na rheumatické bolesti. Byl-li však tlačen za tepla, t. j. s přidáním horké vody, jest zahnědlý a nepříjemně páchne, tak že do kuchyní ani do lékáren se nehodí. Za to však možno ho zcela dobře upotřebiti na výrobu mýdel, svíček a fermeží, na mazání strojů a ke svícení.

Domorodci na ostrovech Samojských rozmačkaná jádra bankulová promíchávají s bavlněným chmýřím a tuto směs nacpou do bambusového stébla, jež jim pak nahrazuje pochodeň.

Poněvadž plamen oleje bankulového silně čmoudí, upotřebuje se ho též k výrobě jemných sazí na tiskařskou čerň.

Přes všecko toto upotřebení má však olej bankulový pro evropský obchod význam nepatrný.

Na konec budiž poznamenáno, že z kmene a větví moukeše molluckéko vytéká klovatina podobná arabské gumě, kterou domorodci rádi žvýkají.

Pozn. Kromě moukeše molluckého dává olejnatá semena též moukeš srdčitý (Aleurites cordata Thbg.), jejž pěstují zvláště v Japonsku a Číně. Olej ze semen tohoto druhu, přicházející do obchodu pod jménem dřevěného oleje čínského nebo oleje tungového, vyznačuje se tím, že jest bezbarvý a že rychle schne. Proto se hodí zvláště do fermeží a do laků. Mimo to jím napouštějí dřevo, aby ve vodě nehnilo, a v Číně jím též svítí.

1Z řec. pšeničný, moučný, vzhledem k tomu, že některé druhy tohoto rodu jsou pokryty na kmeni a větvích bělavou gumou jako moukou.

2Lat. trilobus = trojlaločný.

Nemáte oprávnění psát komentáře.