Řečík mastikový1 neboli tryšla, lentyšek(Pistacia lentiscus2 L.) jest keř nebo nízký, mnohovětevný stromek se sudozpeřenými, vždyzelenými listy a drobnými, zelenavě žlutými, dvoudomými květy v úžlabních hroznech.

Pistácie lentišek - Pistacia lentiscus

Složení květů jest poněkud podobné jako u naší škumpy (Rhus toxicodendron L.), do jejíhož příbuzenstva řečík náleží.

Plody jsou drobné, posléze červené peckovice, obsahující po jediném olejnatém semenu.

Jest domovem v zemích Středomořských, kde dílem roste planě, dílem se pěstuje. Ve vzácné odrůdě pěstují řečík mastikový zejména na ostrově Chiu, jemuž se odtud říká též ostrov mastikový.

Z čerstvých řezů a návrtů jeho kůry roní se vonná pryskyřice, která záhy ztuhne v průsvítavě, citronově žluté slzičky -mastix (resina masticha, gummi mastix). Vzrostlý stromek dává ročně až 5 kg mastiku. Na Východě od nejstarších dob mastix sbírají, poněvadž jej rádi žvýkají, aby si utvrdili dásně a aby dech jejich měl příjemnou vůni. Ze špatnějšího zboží připravují jakýsi lihový nápoj - mastiki neboli raky. Také do lékáren dodávají mastix, zejména z ostrova Chiu, anoť se ho užívá na podkuřování, připravuje se z něho tmel a prášek na zuby a přidává se do některých mastí a náplastí.

Více však nežli k účelům lékařským upotřebuje se mastiku jako přísady do fermeží a laků, zvláště do laků fotografických, jakož i do tmelů na skleněné a porculánové předměty.

1Od řec. žvýkám.

2Od lat. lentescere = měknouti, vzhledem k tomu, že mastix jsa žvýkán měkne v bílou hmotu, která lpí na zubech.

 

 

 

Nemáte oprávnění psát komentáře.