Saxaul1 stepní (Haloxylon2 ammodendronC. A. Mey.) jest keř nebo stromek podivného vnějšku: Nepravidelně rostlý, znetvořený, 1-6 m vysoký jeho kmen vyhání totiž z postranních pahýlů trsy prutovitých větví s listy zcela nepatrnými, šupinovitými, tak že se větve zdálky podobají košťatům.

Saxaul stepní - Haloxylon ammodendronNepatrné kvítky připomínají svým složením květy našich lebed - náležíť tento strom do čeledi rostlin merlíkovitých (Chenopodiaceae).

Roste pouze ve střední Asii, zvláště na stepích Turkestanu a na poušti Gobi. „Jen jeden keř", praví o saxaulu ve svém díle „Les" prof. Janda, „keř zvláště upravený, aby vzdoroval suchu a záplavě, horku i mrazu, větru i žhavé tišině, zastupuje ve smutných, nehostinných pouštích střední Asie lesy sousedního severu a jihu. Jako osekaná vrba zvedají se rozsochatá, naduřeninami posetá ramena saxaulu, statečný, tvrdý kmen a prutovité větvičky nepohodě nastavujíce. Nemá ani pravého listí tento výplod pouště. Jen drobné šupinky na větvičkách je naznačují. A přece právě tyto větvičky jsou hlavní potravou velblouda dvouhrbého, jenž zde v původní své vlasti na divoko žije, živí sajky a jaky, a jsou jediným dřívím potulných kočovníků."

1Jméno jeho v Turkestanu.

2Slož. z řec. sůl + dřevo.

3Slož. z řec. písek + strom.

 

 

 

Nemáte oprávnění psát komentáře.