Pandan1 libovonný (Pandanus odoratissimus L.) jest keř nebo stromek několik m vysoký, nápadného vnějšku. Poměrně silný, vně kroužkovaný jeho kmen vyhání totiž záhy na spodině četné vzdušné kořeny, které se zarývají do země a zdá se pak, že rostlina na nich spočívá jako na chůdách. Ostatně jest kmen buď jednoduchý nebo vidličnatě rozvětven v několik jednoduchých větví.

Pandán libovonný - Pandanus fascicularis

Tuhé, čárkovito-mečovité, po kraji a na hřbetním kýlu ostnité, až 1 m dlouhé listy jsou nahloučeny na vrcholcích kmene a větví v husté chomáče, tak že rostlina nabývá tvářnosti nějaké palmy.

Dvoudomé nahé květy jsou směstnány do převislých palic, které vyrůstají z paždí listův a jsou s počátku zabaleny do blanitých toulců podobně jako květy našeho aronu (Arum maculatum L.). do jehož blízkého příbuzenstva čeleď rostlin pandanovitých náleží.

Prašníkové květy, zastoupené pouhými tyčinkami, skládají palice podlouhlé, klasovité, kdežto pestíkové květy, zastoupené pouhými pestíky, vytvářejí palice kulovaté.

Po opylení dospívají z pestíkových palic kulovaté, až několik kg těžké, žluté nebo červené, dužnaté složité plody, podobné poněkud ananasům, ale ovšem chuti nevalné.

Pandan libovonný roste dílem planě, dílem jsa pěstován, v jižní a východní Asii jakož i na některých ostrovech Tichého a Indického oceanu. Zvláště ostrovům Nikobarským při Vých. Indii, kde jest vedle palmy kokosové nejdůležitější rostlinou, dodává charakteristického rázu.

Pandán libovonný - Pandanus fascicularis

Užitek jeho jest rozmanitý: Mladá poupata připravují se na salát, zralé plody, ač málo chutné, jsou zvláště chudině denním pokrmem, z libovonných květů, které si domorodci rádi zavěšují do svých chatrčí, lisuje se vonný olej, dužnatými listy krmí se dobytek a z pevných vláken, jimiž jsou listy prostoupeny, pletou domorodci provazy, rohože, hrubá plátna na pytle a j.

Pozn. Příbuzný druh pandan užitečný (Pandanus utilis Bory), rostoucí původně na Madagaskaru a blízkých ostrovech, byl převežen i na ostrovy Západní Indie, kde jej u značné míře pěstují jako rostlinu vláknovou, klidíce jeho listy třikráte do roka.

U nás pěstují tento i jiné druhy pandanů někdy pro okrasu ve kbelících.

1Malajci jej zovou pandany.

 

 

 

 

 

Nemáte oprávnění psát komentáře.