Blahočet šupinatý neboli araukarie1 chilská(Araucaria imbricata2 Pav.) jest statný strom až 40 m vysoký, jehož silný, přímý kmen se nahoře přeslenovitě rozvětvuje v rozloženou korunu o rovnovážně rozestálých větvích. Letorosty a mladší větve jsou hustě porostlé kopinatými, tuhými, pichlavými, tmavozelenými jehlicemi.

Blahočet chilský - Araucaria araucana

Neúhledné kvítky jsou jako u našich jedlí, do jejichž příbuzenstva blahočety náležejí, různopohlavné: Prašníkové květy skládají šištice válcovité, podobné jehnědám, květy pestíkové jsou směstnány do šištic vejčitých, velikosti slepicích vajec.

Po opylení vyvinují se z pestíkových květenství kulovaté šišky zvící lidské hlavy, které chovají v paždích dřevnatých šupin podlouhlá semena a když úplně dozrají, což se stává až ve druhém roce, úplně se rozpadávají.

Blahočet chilský - Araucaria araucana

Araukarie chilská jest charakteristickým stromem pro jižní Chile, vytvářejíc na tamějších Andách rozsáhlé, krásné lesy.

Vedle dobrého dřeva skýtá domorodcům olejnatá semena, která jsou o něco větší nežli mandle a lahodně chutnají. Obyvatelé chilští jedí je buď syrová nebo pražená a místy z nich připravují též druh kořalky. V novější době dovážejí semena tato i do Anglie.

Z ostatních 9 druhů araukarií buďtež pouze uvedeny dva: araukarie brasilská (Araucaria brasiliensis Lamb.), rostoucí v pohořích střední a jižní Brasilie, a ar. ztepilá (Ar. excelsa R. Br.), rostoucí na ostrovech Norfolkských (sever. od Nov. Zélandu). Poslednější druh, dorůstající ve své vlasti až přes 50 m výšky, pěstuje se u nás často pro okrasu v kořenáčích. Jestiť velice sličného vzrůstu, anyť větve jeho jsou rozestaveny do pravidelných, nejčastěji 5četných přeslenů.

Blahočet chilský - Araucaria araucana

V době jurské a třetihorní rostly některé druhy araukarií též v Evropě.

1Nazván tak podle indiánského kmene Araukarů, usedlých v Chilských Andech.

2Lat. imbricatus = šupinatý, střechovitě seřazený.

 

 

Nemáte oprávnění psát komentáře.