Araucariaceae - blahočetovité

Rostliny čeledi Araucariaceae - blahočetovité

Čeleď nahosemenných rostlin. Jedná se o neopadavé, jedno nebo dvoudomé stromy. Jejich listy jsou jehlicovité až široké, samčí šištice vyrůstají jednotlivě nebo ve svazečcích, samičí šištice vyrůstají jednotlivě a vzpřímeně na koncích větví a bývají nápadně mohutné.

Čeleď zahrnuje 4 rody a 39 druhů.