Palma stinidlová neboli talipot1 (Corypha2 umbraculifera3 L.) dorůstá výšky až přes 30 m a dlanitodílné listy její bývají přes 5 m dlouhé, přes 4 m široké.

Talipot - Corypha umbraculifera

Rostouc ve Vých. Indii a na Ceyloně palma stinidlová náleží, zvláště v době květu, k nejkrásnějším zjevům v říši rostlinné. Kvetouc až tehdy, když dosáhla věku asi 40 let, vytvoří nad košatou korunou nádherné, obrovské latovité květenství, které jest také tím zajímavé, že kvítky jeho nejsou různopohlavné jako u jiných palem, nýbrž obojaké. Z kvítků dospívají jednosemenné, kulovaté bobule, na jednom stromě v počtu až 20.000, které průběhem roku dozrají, načež celý krásný strom zahyne.

Talipot - Corypha umbraculiferaJak se nediviti", praví cestovatel Kořenský, „spatříme-li v báječném rozkvětu vznešenou palmu talipotovou, uzříme-li divadlo, jež vídá se u této palmy jenom jednou za půl století. Roste, až vyroste do výše přes 20 m a vyzdobí se stinnou korunou obrovských listů. Potom, když naplnili se její dnové, vyžene obrovské květenství s nesčíslnými kvítky a pokoří před sebou mohutné vějíře, které jako na povel se skloní. Ale slávu tu zaplatí palma svým životem. Po jediném rozkvětu dozrává v plody, potom hyne a umírá." A poetický přírodovědecký spisovatel Jiří Janda k tomu připojuje: „Nic nejsme víc než ona ceylonská palma talipot, jež nad veškerý les zvedá vysoko svou nádhernou korunu a záplavou zlatožlutého květu zdobí svou hlavu, rovna královně se zlatou korunou, ale pak smutně skládá vějíř za vějířem a ve hračku větrům vydává suché jejich kostry a zmírajíc více nedá zemi zas, než byla sama: nepatrný zárodek nové, stejné palmy v semeni skrytý!"

Vedle nádherné podívané skýtá palma talipotová ovšem i užitek: Velikých listů upotřebují domorodci jako stinidel a kryjí jimi střechy svých chatrčí. Dokud jsou zcela mladé, dávají chutnou zeleninu. Ze dřeni kmene vyrábí se sago.

Příbuzný druh palma okrouhlolistá (Corypha Taliera Roxb.), rostoucí hlavně v Bengalsku, má listy skoro okrouhlé, po krajích v úzké zoubky zastříhané, a obrovské květenství zvedající se vysoko nad korunu vyznačuje se velice silnou hlavní osou. Jinak o ní platí co o předcházející.

1Tak ji zovou na Ceyloně.

2Z řec. vrchol, témě hlavy, vzhledem k tomu, že listy tvoří na vrcholku kmene krásnou korunu.

3Slož. z lat. umbraculum = slunečník, stinidlo + ferre = nésti.

Nemáte oprávnění psát komentáře.