Shorea1 silná (Shorea robusta2 Roxb.) jest statný strom z téže čeledi rostlin dvoukřídláčovitých (Dipterocarpeae) jako kopáloň. Má střídavé, řapíkaté, podlouhle srdčité, celokrajné listy, bohaté laty žlutých květů podobného složení jako kopáloň indická a plody podlouhlo-vejčité tobolky, zahalené vytrvalým kalichem, jehož ušty po odkvetení neobyčejně se zveličují.

Shorea silná - Shorea robusta

Shorea jest vedle teky obrovské (Tectona grandis L..) nejdůležitějším lesním stromem ve Vých. Indii, kde ji zovou sal nebo saul. Vyskytuje se však také na ostrovech Sundských, zvláště na Javě a Sumatře. Většina dřevěných staveb v mnohých krajinách východoindických jest zbudována ze dřeva tohoto stromu.

Kromě tvrdého dřeva dává však shorea silná ještě s některými jinými druhy též hojnost vzácné pryskyřice, která se podobá pryskyřici damarové a také pod jménem východoindické damary přichází do obchodu. Čistší kousky této pryskyřice přidávají do kadidla, ze špatnějšího zboží připravují smůlu, jíž se upotřebuje hlavně v námořnictví.

Příbuzná shorea úzkokřídlá neboli tengkavang3 (Shorea stenoptera4 Roxb., Isoptera5 borneensis Schef.), která tvoří v severní části Bornea samorostlé lesy a také se tam pěstuje, jest tím pamětihodna, že ze semen jejích těží se lůj, dosti podobný loji hovězímu, jímž na Borneu svítí a mastí pokrmy. V novější době dovážejí tento lůj i semena též do Evropy, zvláště do Anglie a Hollandska, kde z nich připravují svíčky a mýdla.

1Souvisí snad s angl. shore = pobřeží.

2Lat. robustus = silný.

3Tak zovou tento strom domorodci na Borneu; loji ze semen říkají minjaktenkavang.

4Slož. z řec. úzký + křídlo.

5Slož. z řec. stejný + křídlo.

 

Nemáte oprávnění psát komentáře.