Sapan1 ježatý neboli strom fernambukový2 (Caesalpinia3 echinata Lam.) jest strom z čeledi rostlin sapanovitých (Caesalpineae), tudíž blízký příbuzný stromu kampešovému. Dvojnásobně zpeřené listy jeho skládají se z vejčitě podlouhlých, celokrajných lístečkův a žluté květy jsou sestaveny do hroznů.

Složení květů jest takové: miskovitý 5dílný kalich, souměrná 5plátečná koruna, 10 tyčinek a svrchní semeník o jednoduché čnělce.

Plody jsou podlouhlé, naduřelé, ježaté, zpravidla pouze jednosemenné, nepukavé lusky.

Sapan ježatý - Caesalpinia echinata

Sapan ježatý a jemu velice podobný sapan brasilský (Caesalpinia brasiliensis L.) jsou domovem v Brasilii a na některých ostrovech Západní Indie.

Oba druhy mají tvrdé jádro kmene a silných větví proniknuto červeným barvivem - brasilinem, proto možno tohoto jádra upotřebiti k podobným účelům jako dřeva kampešového: k barvení vlny a hedvábí na červeno, ku přípravě červeného inkoustu atd. Mimo to se pro svoji tvrdost dřevo sapanové hodí na různé práce soustružnické a umělečtí truhláři vykládají jím drahý nábytek.

Ke všem těmto účelům dováží se dřevo sapanové i do Evropy a to nejčastěji v kusech jako rámě silných, vně červenohnědých až černavých, uvnitř žlutočervených, pod jménem dřeva fernambukového nebo pravého dřeva brasilského (lignum fernambuci vel brasiliense); v obchodech mu říkají zkomoleně též dřevo prizulové (lignum presillum) nebo zkrátka prizule červená (oproti prizuli modré z kreveně).

Vedle sapanu ježatého a s. brasilského dávají barevná dřeva ještě také jiné druhy sapanu, z nichž uvedeny buďtež pouze:

Sapan obecný (Caesalpinia sappan L.) - trnitý keř 4-6 m vysoký, s lusky smáčknutými, vícesemennými, při uzrání se poltícími. Tvoří ve Vých. Indii, na Ceyloně a na některých ostrovech Sundských, zejména na Javě, samorostlé lesy; v novější době však jej pěstují také v tropické Americe.

Dřevo jeho, shodující se ve většině vlastností s fernambukem, dovážejí do Evropy zvláště ze Siamu pod jménem dřeva sapanového nebo nepravého červeného santalu (Iignum sappan, lignum santalinum rubrum spurium). Hodí se výborně k barvení na červeno.

Sapan bahamský (Caesalpinia bahamensis Lam), rostoucí na ostrovech Bahamských, skýtá tak zv. žluté dřevo brasilské neboli žlutou prizuli, kterouž však dává také maklura barvířská (Maclura tinctoria Don).

Sapan obvejčitý (Caesalpinia obovata Willd.), vyskytující se v Brasilii, dává druh tak zv. dřeva růžového. O jiných dřevech růžových viz v odd. XI.

1Tak se nazývá v řeči malajské.

2Dřevo tohoto stromu přichází do obchodu hlavně z okolí brasilského města Pernambuka.

3Ku poctě vlašsk. botan. Ondřeje Caesalpina, zemř. v Římě r. 1603.

Nemáte oprávnění psát komentáře.