Dvojkřídláč ztepilý (Dipterocarpus1 gracilis Bl.) jest statný strom o štíhlém, vysokém kmeni a rozložité koruně, jejíž letorosty nesou střídavé, řapíkaté, vejčité, celokrajné listy a sličné květy.

Dvojkřídláč ztepilý - Dipterocarpus gracilis

Složení květů jest takové: 5klaný kalich, jehož 2 ušty se později zveličují v dlouhá, síťkovaně žilkovaná křídla, pravidelná 5plátečná koruna o podlouhlých cípech na spodu spolu srostlých, větší počet do koruny vrostlých tyčinek a svrchní, 3pouzdrý semeník, sužující se v jednoduchou čnělku.

Plod jest jednosemenná nepukavá tobolka, úplně objatá kožovitou spodinou kalichu a opatřená dvěma velikými křídly, o nichž se už stala zmínka.Dvoukřídláč ztepilý jest domovem na ostrovech Sundských, zvláště na Javě, kde tvoří ještě s některými jinými druhy, na př. s dvojkř. hladkým (Dipt. laevis Ham.), dv. čihovitým (D. turbinatus Gärtn.) a dv. trojžilným (D. trinervis Bl.) celé lesy.

Navrtá-li se jmenovaným stromům kmen, prýští z něho řídký zelenavý balšám, jejž na Východě dávají do mastí a upotřebují ho, přimíchajíce do něho rozmanité barvy, jako pokostu a fermeže. Ze vzrostlého stromu možno tohoto balšámu ročně vytěžiti až 180 l. Asi od 40 let dováží se pod jménem balšámu gurjunového (balsamum gurjunae, bals. dipterocarpi) nebo pod jménem indického oleje dřevěného též do Evropy, neboť ho lze použiti k týmž účelům jako balšámu kopaivského.

1Slož. z řec. dvakrát + křídlo + plod.

 

Nemáte oprávnění psát komentáře.