Ambroň východní (Liquidambar1 orientalis Mill.) jest vždyzelený strom připomínající dlanitě 5laločnými listy poněkud platany, v našich sadech často pěstované, s nimiž se shoduje i v tom, že má jednodomé květy a že pestíkové kvítky jsou směstnány do kulovatých strboulů na konci dlouhých, bezlistých stopek.

Ambroň východní - Liquidambar orientalis

Prášníkové kvítky, skládající přímé, přetrhované klasovité hrozny, jsou zastoupeny pouhými tyčinkami. Kvítky pestíkové mají na polospodním semeníku nepatrný kalich a v něm 2 čnělky; jak už pověděno, jsou směstnány do kulatých strboulů a mimo to jsou všecky kvítky téhož strboulu spolu srostlé.

Po opylení, jež obstarává vítr, dospívá z každého kvítku pestíkového tobolka obsahující několik semen. Poněvadž i tobolky v celém strboulu jsou spolu srostlé, vzniká plod složený, podobný ježaté kouli.

Ambroň východní jest domovem v sev. Persii a v Malé Asii, kde tvoří místy, na př. v Karii, celé lesy. Dřevo její obsahuje silně vonný, táhle tekutý, šedohnědý balšám, jehož domorodci, zejména Turkmeni, tím způsobem dobývají, že rozdrobené dřevo a snad i kůru lisují v žíněných pytlech a vyvářejí v mořské vodě. Používajíť tohoto balšámu na Východě od starodávna jako léku a jako kadidla.

Poněvadž ho přidávají do některých léků, mastí a náplastí i v lékárnách evropských, vede se s ním též obchod. Do Evropy dováží se hlavně ze Smyrny, často znečištěn popelem a pískem, pod jménem tekutého storaxu (storax liquidus, balsamum styrax, gummi storax).

Pozn. V Americe roste ambroň západní (Liquidambar styraciflua2 L.), který v teplejších polohách roní z naříznuté kůry též balšám, tekutému styraxu nemálo podobný.

1Slož. z lat. liquidus = tekutý + ambra (arab. ambar) = vonná pryskyřice.

2Slož. ze styrax + lat. fluo = teku.

 

Nemáte oprávnění psát komentáře.