Škumpa1 vosková (Rhus2 succedanea3 L.) jest neveliký strom, řidčeji keř, mající lichozpeřené listy složeny z kopinatých, dlouze zašpičatělých, celokrajných, na rubu sivozelených lístkův.

Škumpa vosková - Rhus succedanea

Drobné kvítky. sestavené do bohatých lat, jsou pravidelné, 5četné, podobného složení jako květy škumpy jedovaté (Rhus toxicodendron L.), sázené u nás v sadech i také někdy zplaňující.

Plody jsou kulaté, hladké peckovice zvíci hrachových zrn.

Škumpa vosková jest domovem v Číně a Japonsku, kde ji místy hojně pěstují, poněvadž její peckovice obsahují v dužnině i v jádrech lojovitý tuk, považovaný obyčejně za vosk.

Tento „vosk" z peckovic vyvařený nebo vylisovaný a náležitě vyčištěný jest důležitým vývozním zbožím Číny a Japonska. Do Evropy, zvláště do Anglie, dováží se v menších kotoučích a tabulkách nebo ve velikých, až 100 kg těžkých hrudách pod jménem vosku japonského (cera japonica) hlavně z Honkongu a Nagasaki. Poněvadž jest asi o polovici lacinější nežli vosk včelí, míchají jej se včelím voskem a ze směsi zhotovují svíčky a zápalky.

1Dle illyr. škumpina.

2Nejspíše od řec. teku, vzhledem k tomu, že některé druhy obsahují mléko, které z poraněných míst vytéká.

3Lat. succedaneus = zastupující (t j. vosk nahrazující).

Nemáte oprávnění psát komentáře.