Cryptogramma crispa - Jinořadec kadeřavý

Syn.: Osmunda crispa, Phorolobus crispus

Slovensky: Kučeravec čiarkovitý

Čeleď: Adiantaceae (Pteridaceae) - netíkovité

Popis:

Vytrvalá, trsnatá, 15 až 35 cm vysoká kapradina se dvěma typy nepřezimujících listů: Jako první vyrůstají na jaře vnější neplodné listy (trofofyly), které jsou dlouze řapíkaté, 2x až 4x zpeřené, do 10 cm dlouhé, světle zelené až nažloutlé, s 5 až 9 jařmy lístků, jež jsou děleny na vejčité 3 až 4dílné úkrojky. Vnitřní plodné listy (sporofyly, tj. nesoucí spory) jsou užší, tužší, 2x až 3x zpeřené, s koncovými úkrojky čárkovitými, na okrajích dolů svinutými a tímto ohrnutým okrajem chránící nedozrálé výtrusnice (teprve za jejich zralosti se listy rozvinou a výtrusnice tak uvolní). Výtrusnice jsou rezavě hnědé. Doba zralosti výtrusů je VIII až IX.

Jinořadec svým vzhledem poněkud připomíná petržel, což se odráží i v některých jeho cizojazyčných jménech (např. v Anglii mu říkají parsley fern, tj. petrželová kapradina).

Stanoviště:

Sutě, skalní štěrbiny, kamenné zdi, výhradně na kyselých horninách, stanoviště světlé.

Rozšíření:

V ČR roste vzácně jen na Šumavě, v Novohradských horách a v Krkonoších, v nadmořských výškách od 550 do 1500 m. Celkově roste v Evropě v některých dalších středoevropských pohořích (Alpy, Bavorský les, ...), dále na Islandu, ve Skandinávii, Velké Británii, na Pyrenejském a Balkánském poloostrově, v Itálii, na Urale, a mimo Evropu i v Asii a Severní Americe, byť tyto mimoevropské populace bývají někdy uváděny jako samostatné druhy.

Nemáte oprávnění psát komentáře.