Equisetum fluviatile - přeslička poříční (přeslička říční, přeslička mokřadní)

Syn.: Equisetum limosum, Equisetum maximum, Equisetum heleocharis, Equisetum lacustre
Slovensky: Praslička riečna

Čeleď: Equisetaceae - přesličkovité

 

POPIS:

Vytrvalá, výtrusná bylina. Lodyha 30 až 150 cm vysoká, zelená, nevětvená nebo přeslenitě větvená, oblá, s 10 až 30 ne příliš vyniklými žebry. Pochva válcovitá, k lodyze přitisklá, poševní zuby úzce kopinaté, špičaté, tmavohnědé až černé. Větve po 3 až 15 v přeslenu, obloukovitě vzhůru vztyčené, jejich první článek kratší než lodyžní pochva. Výtrusnicový klas elipsoidní, 10 až 25 mm dlouhý. Zralost výtrusů: V až VII.

STANOVIŠTĚ:

Bahnité nebo rašelinné okraje stojatých nebo pomalu tekoucích vod, rašeliniště, na půdách převážně kyselých, se stálou výškou vodního sloupce, stanoviště slunné, špatně snáší vysoušení stanoviště (vypouštění rybníků apod.) a vápnění.

ROZŠÍŘENÍ:

V ČR roztroušeně až hojně od pahorkatin po nižší horské oblasti, ojediněle v polohách nad 1000 m n.m., vzácně v teplých oblastech. Celkově roste v téměř celé Evropě vyjma jejích nejjižnějších okrajů, ve velké části mírného pásma Asie a v Severní Americe od Aljašky na severu po Pensylvánii na jihu.

Nemáte oprávnění psát komentáře.