Athyrium filix-femina - papratka samičí

Syn.: Polypodium filix-femina, Asplenium filix-femina, Aspidium filix-femina
Slovensky: Papradka samičia

Čeleď: Athyriaceae - papratkovité

 

POPIS:

Listy nepřezimující, 30 až 150 cm dlouhé, čepel kopinatá, obvykle 2x, někdy i 3x zpeřená, lístky až 15 cm dlouhé, kopinaté, dlouze zašpičatělé, lístečky kopinaté až vejčité, do poloviny i více členěné, někdy dále složené, na okraji zubaté, lístky s výtrusnicemi často podvinuté, vřetena listů i lístků s hnědými plevinami nebo krátce chlupatá, řapík s velkými, hnědými plevinami. Výtrusnicové kupky podlouhlé, prohnuté, jen zřídka kulovité, asi 1 mm v průměru, ostěry podobného tvaru, na okraji většinou brvité a laločnaté. Zralost výtrusů: VII až VIII.

STANOVIŠTĚ:

Vlhké a stinné lesy, křoviny, břehy, někdy i paseky, skály, zdi apod. Roste na půdách vlhkých, humózních, kyselých i zásaditých, převážně nevápnitých, stanoviště stinné, s vyšší vzdušnou vlhkostí.

ROZŠÍŘENÍ:

V ČR hojně zejména od pahorkatin po horské oblasti, v teplých polohách vzácněji nebo zcela chybí. Celkově roste v téměř celé Evropě a Asii, na jihu až po jižní Indii a Jávu, v Himálaji do nadmořských výšek okolo 4000 m, dále roste v jižní Africe, v téměř celé Severní Americe, na Haiti, v Peru a v Argentině.

Nemáte oprávnění psát komentáře.