Dryopteris dilatata - kapraď rozložená

Syn.: Polypodium dilatatum, Polypodium lanceolatocristatum, Aspidium dilatatum, Nephrodium dilatatum, Dryopteris lanceolatocristata, Polypodium austriacum
Slovensky: Papraď rozložená

Čeleď: Dryopteridaceae - kapraďovité

 

POPIS:

Vytrvalá, výtrusná bylina. Listy přezimující, až 150 cm dlouhé a 40 cm široké, chabé, obloukovitě prohnuté, naspodu žlutavě žláznaté, v obrysu vejčité až trojúhelníkovité, 2x až 4x zpeřené, lístky vejčité, na okraji pilovitě zubaté, nejdolejší nápadně asymetrické, vřeteno listu plevinaté, pleviny přes 1 cm velké a na konci zašpičatělé. Výtrusnicové kupky asi 1 mm velké, ostěra ledvinovitá až okrouhlá. Zralost výtrusů: VII až IX.

STANOVIŠTĚ:

Lesy, kosodřeviny, vlhčí kamenité svahy, pobřežní křoviny, stinné rokle.

ROZŠÍŘENÍ:

V ČR od pahorkatin do horských oblastí hojně, v teplých oblastech vzácně nebo chybí. Celkově roste v západní a střední Evropě, na severu po jih Skandinávie, na jihu po severozápadní část Pyrenejského poloostrova, střední Itálii, Korsiku a Balkán, mimo Evropu roste v severní části Malé Asii a na Kavkaze.

Nemáte oprávnění psát komentáře.