Cirsium heterophyllum - Pcháč různolistý

Slovensky: Pichliač rôznolistý

Čeleď: Asteraceae - hvězdnicovité (složnokvěté)

Popis:

Vytrvalá, okolo 1 m vysoká bylina. Její lodyha je přímá, mělce rýhovaná, jemně pavučinatá, bezkřídlá, nevětvená nebo jen chudě větvená. Listy jsou na líci lysé, na rubu bíle plstnaté, dolní vyrůstající v přízemní růžici jsou řapíkaté, podlouhlé až obkopinaté, na okraji vykrajované nebo zubaté, popř. peřenolaločné. Lodyžní listy jsou většinou v horní polovině čepele peřenolaločné až peřenoklané, někdy celistvé, všechny jsou přisedlé a srdčitou bází objímavé. Květní úbory vyrůstají na dlouhých stopkách převážně jednotlivě, jen někdy ve shlucích po 2 až 5, jsou 3,5 až 5 cm velké, červenofialové, vzácně růžové nebo bílé. Zákrovní listeny jsou vejčitě kopinaté, vnější slabě osténkaté, vnitřní kopinaté, na konci fialově blanité. Květy jsou trubkovité, oboupohlavné, 2 až 3 cm dlouhé. Plodem jsou nažky. Kvete v VI až VIII.

Stanoviště:

Vlhké louky, břehy potoků, řídké křoviny, světlé olšiny, na půdách vlhkých, výživných, plus mínus neutrálních, nevápnitých, stanoviště slunné nebo jen slabě přistíněné.

Rozšíření:

V Čechách roste roztroušeně a místy i hojně v podhorských a horských oblastech, v teplých územích a na Moravě jen vzácně, vyskytuje se v nadmořských výškách od 130 do 1500 m, s převahou ve vyšších polohách. Celkově roste souvisle od severu Britských ostrovů a Islandu přes Skandinávii a Pobaltí až po Sibiř a Altaj, ve střední a jižní Evropě převážně jen v horách (Pyreneje, Alpy, Šumava, Krkonoše, Karpaty ...), druhotně i na jihu Grónska.

Nemáte oprávnění psát komentáře.