Zlatolist1 obecný neboli kainito2, u Presla pakor (Chrysophyllum cainito L.) jest ztepilý, až 16 m vysoký strom s rozložitou korunou, s korou na kmeni rozsedalou, na mladých větvích pýřitou. Střídavé, krátce řapíkaté listy, připomínající poněkud listy vavřínové, jsou vejčité, k oběma koncům súžené a na rubu pokryty tenkou, rezavou plstí, která se na slunci pěkně třpytí.

Zlatolist obecný - Chrysophyllum cainito

Drobné, nevonné květy, jež vyrůstají jednotlivě nebo ve svazečkách v úžlabích listů, mají toto složení: 5dílný kalich, zvonkovitou, 5klanou, bílou korunu, 5 tyčinek a svrchní, kulovatý semeník s přisedlou, terčovitou, 5-l0laločnou bliznou.

Plody, kulaté bobule zvíci velikých jablek, barvy nejčastěji růžové, obsahují v lahodné dužnině 7-10 pouzder sestavených do hvězdy a v každém pouzdře vězí jedno nebo několik černých, jako mandle chutnajících semen.

V soustavě rostlinné řadí se zlatolist do čeledi srostloplátečných rostlin zapotovitých (Sapotaceae), které v naší květeně nejbližšími příbuznými mají trávničku (Armeria vulgaris L.) a rostliny prvosenkovité (Primalaceae).

Jest domovem na ostrovech Antillských, kde místy roste dosud planě. Mimo to však ještě s některými jinými druhy zlatolistů pěstuje se hojně pro chutné ovoce nejen ve své původní vlasti, nýbrž i po veškeré horké Americe a v jiných zemích tropických.

1Slož. z řec. zlato + list.

2Tak nazývají tento strom a jeho ovoce domorodci v Západní Indii.

 

Nemáte oprávnění psát komentáře.