Sapotaceae - zapotovité

Rostliny čeledi Sapotaceae - zapotovité

Čeleď dvouděložných rostlin. Jedná se o stromy, popř. keře, s listy střídavými, jednoduchými a celokrajnými. Květy vyrůstají v úžlabních svazečcích, jsou malé, jedno nebo oboupohlavné, koruna je 4 až 9četná, srostlá, tyčinek je 4 až 12, semeník je svrchní, plodem je bobule nebo peckovice.

Čeleď zahrnuje 60 rodů s přibližně 1340 druhy, které rostou zejména v tropických nížinných deštných pralesích, několik druhů zasahuje až do teplejších oblastí mírného pásma.