Karambola1 obecná (Averrhoa2 carambola L.) jest stromek 4-5 m vysoký, o hnědokorém kmeni a rozložité koruně, jejíž větve nesou lichozpeřené listy, složené z 9-11 vejčitých lístků tím pamětihodných, že jsou dráždivé, skládajíce se při doteku a na noc dohromady.

Drobné, červenavé kvítky, vyrůstající z paždí listů v chudých latách, jsou podobného složení jako květy našich šťavelů, s nimiž karambola náleží do společné čeledi rostlin sťavelovitých (Oxalideae). Mají 5listý kalich, 5plátečnou korunu, 10 tyčinek na spodu spolu srostlých v kroužek, z nichž však jenom 5 bývá plodných, a svrchní semeník, na jehož vrcholku jest 5 čnělek.

Karambola obecná - Averrhoa carambola

Z celého květenství dospějí zpravidla jen 2-3 květy v plody, ostatní květy odkvetou na plano. Plody - karambolky, vejčité, 5brázdé tobolky - dorůstají velikosti holubích až slepicích vajec. Majíce tenkou, posléze žlutavou slupku a šťavnatou, sladce nakyslou dužninu, ve které jsou uložena drobná semena, náležejí v tropech k oblíbenému ovoci, které se jí buď syrové nebo se různě připravuje s cukrem, vínem a mlékem.

Karambola obecná jest domovem ve Vých. Indii, zejména na pobřeží Malabarském, odkudž ji Angličané nazývají jinak též malabarským angreštem. V novější době pěstují však karambolu i v jiných tropických zemích, zvláště v horké Americe.

Příbuzný druh karambola tupá neboli bilimbi (Av. bilimbi L.), kterou taktéž ve Vých. Indii a v tropické Americe hojně pěstují, má šťavnaté plody kyselé, tak že jich syrových jisti nelze. Za to jich upotřebují hojně do jídel, nakládají je do octa místo kaprlat a vyvářejí z nich syrup.

1Jest malabarské jméno tohoto stromu.

2Pojmenována tak Linnéem ku poctě slavného arabského lékaře Averrhoesa, zemř. r. 1217 v Marokku.

Nemáte oprávnění psát komentáře.