Opíhled skvělý (Mimusops1 elengi2 L.) jest ztepilý strom o silném kmeni a mohutné koruně, mající střídavé, řapíkaté, elliptičné, celokrajné, kožovité listy a úžlabní, stopkaté, libovonné květy tohoto složení:

 

Opíhled skvělý - Mimusops elengiVytrvalý kalich jest zastoupen 4 ušty vnějšími a 4 ušty vnitřními. Načervenalá koruna skládá se z krátké trubky a 8 uštů (plátků) tím zajímavých, že každý má na hřbetní straně po 2 lupenitých „palistech" asi tak velikých jak jest sám, tak že se koruna zdá býti složena ze 24 lupínků. Tyčinky, počtem 8, jsou přirostlé ke koruně a postaveny před plátky korunní, s nimiž střídá se 8 jalových patyčinek. Svrchní semeník sužuje se v jednoduchou čnělku.

Plody jsou vejčité peckovice podobné olivám, obsahující v tlusté, červené dužnině jednosemennou pecku.

V soustavě rostlinné řadí se Opíhled do čeledi zapotovitých (Sapotaceae), z nichž u nás neroste ani jediný rod. Z našich rostlin jsou této čeledi nejbližší trávničky (Armeria) a petrklíče.

Opíhled jest domovem ve Vých. Indii a na Ceyloně, kde jej ještě s jinými druhy, zejména s opíhl. tupolistým (M. obtusifolia Lam., M. kauki L.) hojně sázejí a to nejraději při staveních. Ale také v jiných horkých zemích jsou tyto stromy pěstovány.

Poskytujíť užitek několikerý: Sladké ovoce se pojídá. Ze semen lisují olej, jehož se upotřebuje zvláště do malířských barev. Velice tvrdé, těžké dřevo, přicházející do obchodu pod jménem „dřeva železného", hodí se na práce soustružnické. Odvaru z kořene a kůry upotřebují na Východě jako kloktadla. Vonné květy i listy nosí navlečeny okolo krku nebo je vplétají do vlasů proti bolení hlavy.

Na konec dlužno uvésti, že z poraněných míst kmene a větví vytéká mléčnatá šťáva, která tuhne v guttaperču. Mnohem lepší guttaperču však skýtá druh opíhled balata (Mimusops balata Gaern.), rozšířený na Antillách a v Guianě.

1Slož. z řec. opice + tvář, vzhledem prý k tomu, že nerozvité květy některých druhů podobají se opičí hlavě.

2Jméno domorodé.

Nemáte oprávnění psát komentáře.