Lodoicea1 seychellská (Lodoicea Sechellarum Lab.) jest statná, dvoudomá palma s listy klínovitě vejčitými, v dolní polovině nedělenými, v hořejší polovině však rozeklanými v nestejné úzké cípy.

Lodoicea seychelská - Lodoicea maldivica

Květy jsou nahloučeny v dužnatých, jako lidské rámě silných palicích.

Z pestíkových květů vyvinují se obrovské peckovice, které dozrávají teprve asi v 10 letech. Složením podobají se kokosovým ořechům, jsou však ještě mnohem větší, až 20 kg těžké a od kokosových ořechů tím rozdílné, že jejich vnitřní tvrdá pecka a následkem toho i semeno pecku vyplňující jsou dvoulaločné. Semena lodoicey dlužno považovati za největší semena v celé říši rostlinné, neboť bývají až 3 dm dlouhá a 2 dm široká.

Lodoicea jest omezena pouze na některé ostrovy Seychellské (mezi Madagaskarem a Přední Indií), kde roste zvláště při mořských pobřežích.

Zajímavo, že obrovské plody této palmy známy byly původně jen z ostrovů Maledivských (jihových. od Přední Indie), proto se jim říkalo maledivské ořechy. Na těchto ostrovech byly sbírány na pobřeží, kam je od ostrovů Seychellských zanášely mořské proudy. Poněvadž pravý původ maledivských ořechů byl zahalen v tajemství, připisovaly se jim zázračné vlastnosti. Mezi jiným byla o nich rozšířena pověra, že poháry, zhotovené z jejich skořápky, vynikají tou podivuhovnou mocí, že se z nich člověk nikdy vínem neopije, že nápoj z nich pitý udržuje člověka dlouho mladistvým atd. Následkem těchto nesmyslných pověr platily se za ořechy maledivské i za nádoby z nich zhotovené často báječné summy.

Císař Rudolf II. zaplatil prý za pohár vyrobený ze skořápky ořechu lodoicey asi 16.000 K!

Záhadný původ „ořechů maledivských" vysvětlil francouzský námořník Sonnerat, jenž r. 1769. na Seychellách lodoiceu objevil a první k tomu poukázal, že zralé i nezralé její plody padají často do moře, anyť mnohé stromy rostou na samém pobřeží, a že mořské proudy zanášejí je pak až na Maledivy. Rozumí se, že od té chvíle, co byl pravý původ ořechů maledivských poznán, pověry o jejich zázračných vlastnostech počaly mizeti, až úplně zanikly.

1Jméno neznámého původu.

 

Nemáte oprávnění psát komentáře.