Skalačka barvířská (Roccella1 tinctoria DC., Lichen2 roccella L.) jest lišejník šedé barvy, o stélce keříčkovitě rozvětvené v tenké, oblé nebo smáčknuté, 10-30 cm dlouhé větve a větvičky. V době dospělosti objevují se po stranách stélky mističkovité plodnice.

Skalačka barvířská - Roccella tinctoria

Vyskytuje se na pobřežních skalách Středozemního moře, na ostrovech Azorských a na ostrovech Kanárských, kdež ji sbírají a zasílají ji v balíkách 200-250 kg těžkých do Evropy, zvláště do Hollandska. Tam z ní připravují modré barvivo lakmus. Rozemelou ji totiž na prášek, do něhož přidají hašeného vápna, drasla, čpavku a vody, až vznikne kaše, kterouž nechají asi 4 neděle kvasiti. Kvašením dostane tato kaše nejprve barvu červenou, pak modrou. Když se tak stalo, přidá se do ní něco mleté křídy nebo sádry a z těsta se pak lisují malé kostičky, po případě kuličky, jež usušeny přicházejí do obchodu.

Ve vodě rozpuštěný lakmus dává tmavomodrou tinkturu lakmusovou, které se hojně užívá jako zkumadla kyselin a zásad. K témuž účelu užívá se lakmusového papíru, t. j. papírových proužků, které byly lakmusovou tinkturou napuštěny.

Smíchá-li se Skalačka barvířská ještě s jinými druhy lišejníků, na př. se skalačkou chaluhovitou (Roccella phycopsis Ach.), sk. Montagnovou (Roc. Montagnei Bil.) a s k. křovitou (Roc. fruticosa Lam.) a rozemele se na prášek, do kterého se pak naleje tekutina obsahující čpavek, vznikne kvašením červená až temně fialová kaše zvaná orsilií (franc. orseille). Oproti lakmusu uvádí se orsilie do obchodu vlhká, nevyschlá, nejčastěji v sudech. Usuší-li se a rozemele, dává fialový prášek -persio. Orsilie i persia upotřebují v barvírnách zvláště k barvení vlny na červeno a fialovo.

1Utvořeno Linnéem od angl. roc nebo roche = skála, poněvadž roste na pobřežních skalách.

2Latin. lichen = lišejník.

 

 

 

Nemáte oprávnění psát komentáře.