Kurbaryl1 obecný neboli strom kopálový(Hymenaea3 courbaril L.) náleží k největším stromům na zemi, neboť kmen jeho, který bývá v dolní části podélně rozbrázděn v tupá křídla, dosahuje v objemu průběhem staletí až přes 20 m. Mohutná koruna skládá se z četných, široko rozložených, oblých, hnědokorých větví, z nichž nejmladší nesou jednojařmě zpeřené, krátce řapíkaté, celokrajné, kožovité listy a chudokvěté, dílem úžlabní, dílem konečné vrcholíky bělavých květů.

Kurbaryl obecný - Hymenaea courbaril

Složení květů jest takové: 4cípý kalich, 5plátečná souměrná koruna, 10 tyčinek, jejichž prašníky před rozvitím opadají, a svrchní semeník, z něhož dospívá lusk až 1 1/2 dm dlouhý, skoro oblý, nejčastěji 4semenný, nepukavý.

V soustavě rostlinné řadí se kurbaryl do čeledi rostlin sapanovitých (Caesalpineae), jimž z naší květeny jsou nejbližší rostliny motýlokvěté (Papilionaceae).

Kurbaryl obecný jest domovem v tropické Americe, kde ještě s některými jinými druhy vytváří místy celé lesy.

Hlavní užitek jeho spočívá v tom, že dává kopál, t. j. pryskyřici hořké chuti a odporné vůně, která se hromadí v trhlinách mezi dřevem a korou, konečně z trhlin kůry vytéká a stékajíc po kmeni do země mezi kořeny, časem ztvrdne v jantarovitou massu. Někdy nahromadí se této massy v zemi tolik, že vytváří balvany až několik kg těžké. 

Poněvadž se s kopálem vede čilý obchod, sbírají jej s větví a vykopávají ze země. V Evropě z něho připravují laky neboli pokosty (zvláště na kočáry) a z pěkných, prosvítavých kusů zhotovují soustružníci rozmanité okrasné předměty jako z jantaru. Z evropských států spotřebují nejvíce tohoto kopálu v Anglii, kamž dováží se pod jménem kopálu amerického zvláště z Brasilie. V Americe ho užívají též k účelům lékařským.

Kromě kopálu dává kurbaryl obecný sladce nakyslé plody, které jsou domorodcům pochoutkou, a červené, těžké, tvrdé dříví, jež se hodí výborně na nábytek; proto se dováží i do Evropy.

Kurbaryl obecný - Hymenaea courbaril

Větší důležitost pro evropský obchod nežli kopál americký má kopál východoafrický neboli zanzibarský, který náleží k nejlepším kopálům vůbec. Vykopávají jej na úzkém pruhu jihovýchodního pobřeží Afriky mezi 5°-15° jižní šířky, kdež jest nehluboko pod povrchem uložen ve větších, menších balvanech pokrytých neprůhlednou vrstvou písku; očištěný dováží se do Evropy většinou přes Hamburk.

Tento kopál pochází ze stromů rodu drsnolusků (Trachylobium) a to z drsnolusku mozambického(Trachylobium mossambicense Klotzsch) a drsn. Hornemannova (Tr. Hornemannianum Hayne). Oba tyto stromy na těch místech, kde se kopál nyní vykopává, již vyhynuly; ale dále v nitrozemí rostou dosud. Oba mají jako kurbaryl, s nímž jsou velice blízko příbuzny, listy jednojařmé, složené z 2 kožovitých lístků, květy bělavé, a podlouhlé, kožovité, nepukavé lusky na povrchu bradavičnaté.

V novější době vykopávají ze země mnoho znamenitého kopálu také na západním pobřeží Afriky, hlavně v Angole, Gabunu a Sieře Leone, odkudž přichází do obchodu pod jménem kopálu západoafrického. Původ tohoto kopálu není dosud zjištěn.

1 Tak jej zovou domorodci v Americe.

2 V řeči obyvatelů Mexika slově kopalli.

3 Od řec. blána, mázdra.

 

 

 

Nemáte oprávnění psát komentáře.