Dalbergie černá (Dalbergia nigra Alem.) jest strom z čeledi rostlin motýlokvětých (Papilionaceae), mající lichozpeřené listy složeny z 5-9 klínovitých, na předním širším okraji mělce vykrojených, střídavě rozestavených lístkův, a motýlovité květy v úžlabních i konečných latách.

Dalbergie černá - Dalbergia nigra

Plody jsou smáčknuté, k oběma koncům súžené, 1-2semenné lusky.

Rostouc v pralesích Brasilie, dalbergie černá dává tak zvané brasilské dřevo růžové, oblíbené zejména v Anglii. Růžovým slove odtud, že, jsouc proniknuto libovonnou silicí, vydává - zvláště je-li čerstvě nařezáno - růžovou vůni. Ostatně jest toto dřevo barvy červenohnědé s četnými tmavými čárkami, vyniká velikou tvrdostí a dá se dobře hladiti. Upotřebuje se ho v uměleckém truhlářství a v továrnách na klavíry. Nejlepší zboží vyváží se z okolí měst Rio de Janeiro, Bahie a Pary, ročně celkem asi za 2 mill. korun.

Příbuzná dalbergie širolistá (Dalbergia latifolia Roxb.), rostoucí na pobřeží Malabarském v Přední Indii a tamtéž po lesnicku pěstovaná, dává růžové dřevo indické, které se shoduje co do vůně s růžovým dřevem brasilským, jest však tmavší, tvoříc přechod ku dřevu palisádovému. Ostatně jest stejně hledáno a vysoce ceněno jako růžové dřevo brasilské.

Pozn. Kromě dalbergií dávají vonná růžová dřeva ještě také:

a) Persea hřebíčková (Persea caryophyllacea Mart., Dicypelium caryophyllatum Nees), která skýtá růžové dřevo cayenské.

Dalbergie černá - Dalbergia nigra

b) Svlačec jívatý (Convolvulus scoparius L.) - jest keř až 2 m vysoký, z jehož oblého pníčku vyrůstají prutovité větve řídce porostlé střídavými, čárkovitými listy. Úhledné, bílé květy, vyrůstající z úžlabí listů a listenů po 1-3, jsou podobného složení jako květy našeho svlačce rolního (Convolvulus arvensis L.). Homolovité, huňaté tobolky jsou však 1semenné.

Svlačec jívatý roste s příbuzným, rovněž křovitým svlačcem květnatým (Convolvulus floribundus L.) na ostrovech Kanárských, zvláště na Teneriffě, odkudž rozšířil se na některé ostrovy Středozemního moře, zejména na Kypr a Rhodus.

Libovonné, žluté až červenavé dřevo kořene a pníčku obou druhů přichází do obchodu pod jménem růžového dřeva cyperského a rhodského neboli růžového dřeva voňavkářského ve válcovitých, často zkřivených, 8-12 cm silných kusech, které vynikají značnou tíží, tak že se ve vodě potápějí, vydávají - zvláště jsou-li strouhány - silnou růžovou vůni a hořce chutnají.

K řemeslnickým pracím upotřebuje se tohoto dřeva růžového měrou nepatrnou a to hlavně jen na drobnější výrobky soustružnické. Mnohem více se ho spotřebuje na výrobu libovonné silice - růžového oleje dřevěného (oleum Rhodii), který z něho těží destillací a jehož hojně upotřebují do voňavek. Někdy jím falšuji také drahocenný olej růžový. Druhdy užívalo se dřeva z obou svlačců (lignum Rhodii) také k účelům lékařským.

c) O tak zv. růžovém dřevu africkém, jež skýtá křídlok ježatý(Pterocarpus erinaceus Lam.), byla již učiněna zmínka.

d) Pro obchod světový jest však důležitější růžové dřevo brasilské, barvy světle růžové až karmínové a při tom pěkně proužkované. Pocházejíc ze stromu Physocalymna scaberrimum Pohl, z čeledi rostlin kyprejovitých (Lythraceae), toto dřevo růžové dováží se do Evropy hlavně přes brasilské město Bahii. Hodí se výborně na umělecké práce truhlářské a soustružnické.

e) K vonným dřevům náleží též dřevo z akacie hladkolisté (Acacia homalophylla1 A. Cunn.), která roste v pustinách jižní a vých. Australie, kde jí říkají myal. Jest to strom slabšího vzrůstu, shodující se v mnohých vlastnostech s akacií arabskou. Čokoládově hnědé, těžké a tvrdé dřevo jeho voní silně fialkami, proto mu řemeslníci říkají dřevo fialkové (angl. violet wood). Hodí se zvláště na jemnější práce soustružnické a truhlářské. V Australii spotřebují ho nejvíce na troubele k dýmkám, které vynikají tou vzácnou vlastností, že neztrácejí fialkovou vůni ani po letech.

Příbuzná akacie hrotnatá (Acacia acuminata Benth.), rostoucí v jihozápadní Australii, dává vzácné dřevo malinové, proto tak zvané, že voní malinami. V novější době vyvážejí toto dřevo zvláště do Anglie, kde z něho zhotovují drahý nábytek.

1Slož. z řec. hladký + list.

 

Nemáte oprávnění psát komentáře.