Přestup pravý neboli sarsaparilla1 (Smilax2pseudosyphilitica3 Kut.) jest keř nebo polokeř, jehož dlouhé, namnoze zprohýbané a bodlinaté větve pnou se po sousedních stromech nebo keřích. Střídavé, řapíkaté, vejčitě kopinaté, ve hrot súžené, celokrajné listy jsou tím památny, že mají na každé straně řapíku po jednoduché úponce, kterouž se rostlina ku svému podkladu připevňuje jako naše réva vinná nebo loubinec.

Přestup pravý - sarsaparilla - Smilax regelii

Na úžlabních osách vyrůstají stopkaté husté okolíky drobných dvoudomých kvítků podobného složení jaké mají kvítky konvalinky - patřit přestup s konvalinkou do téže čeledi rostlin kokoříkovitých (Smilacineae).

Plody jsou ellipsoidické bobule zvíci hrachu.

Přestup pravý roste ještě s několika jinými, rovněž léčivými druhy4 ve vlhkých houštinách Střední a Jižní Ameriky.

Dlouhé, všelijak zprohýbané, 3-6 mm v průměru tlusté kořeny tohoto i jiných druhů vyhrabují domorodci ze země -často s nemalou námahou - pečlivě je očistí, na slunci nebo nad ohněm usuší a usušené svážou do malých balíčků, v nichž už od 16. století přicházejí do obchodu pod jménem rajského kořene neboli sarsaparrilly (radix sarsaparillae). Dle Vráze jsou lektvary ze sarsaparrilly domorodcům jihoamerickým universálním lékem proti souchotinám, nemocem venerickým a jich dědičným následkům, proti anemii žen atd. V evropských lékárnách připravují z nich odvary a prášky zvláště proti nemocem příjičným, kurdějům, dně a rheumatismu.

Do Evropy dováží se nejvíce sarsaparilly z přístavních měst mexických Tampica a Vera-Cruzu, z Hondurasu a z přístavního města republiky Venezuelské Caracasu.

Přestup pravý - sarsaparilla - Smilax regelii

Pozn. Dokud Evropané nepoznali sarsaparilly různých druhů amerických, používali k léčení příjice hlízovitě ztloustlých kořenů přestupu čínského (Smilax china L.), který roste v Číně a Japonsku a od dávných dob proti různým chorobám, zejména proti příjici, ve své vlasti jest podnes doporučován. Poněvadž o něm šla též pověst, že zachovává krásu těla, koupaly se v jeho odvaru ješitné ženy, zvláště Egypťanky. Za našich dnů ovšem kořeny přestupu čínského neboli hlízy chinové (radix chinae nodosae, tubera chinae) z evropských lékáren téměř úplně vymizely, byvše vytlačeny účinnějšími kořeny přestupův amerických.

1Slož. ze špaň. zarza = ostružiník + parilla (zdrobnělina od pareilha) = réva vinná; značí tudíž keř, který má bodliny jako ostružiník a pne se, chytaje se úponkami, jako réva.

2Pod tímto jménem rozuměli ve starověkém Řecku rozmanité pnoucí se rostliny.

3Slož. z řec. lživý, klamný, nepravý + příjice.

4Na př. s přestupem trojžilným (Smilax syphilitica Humb.), přest. lékařským (Sm. officinalis L.), př. hojivým (Sm. medica Cham.) a j.

 

 

 

  

Nemáte oprávnění psát komentáře.