Chebule1 dlanitá neboli kolombo2 (Cocculus3palmatus4 Wall., Jatrorrhiza5 calumba Roxb.) jest vytrvalá, polokřovitá, dužnatá bylina vyhánějící z hlízovitě naduřelého kořene otáčivou, jako husí brk tlustou, žláznatě chlupatou lodyhu s velikými, řapíkatými, skoro okrouhlými, dlanitě 5klanými listy.

Chebule dlanitá - Jateorhiza palmata

Různopohlavné, dvojdomé drobné kvítky, sestavené do bohatých složených hroznů, mají podobné složení jako květy našeho dříšťálu (Berberis); jsouť rostliny chebulovité (Menispermeae) nejblíže příbuzny z našich rostlin s rostlinami dříšťálovitými (Berberideae). Plody jsou drobné, žláznatě srstnaté peckovice.

Chebule dlanitá jest domovem ve vých. Africe, zvláště na pobřeží ležícím proti Madagaskaru. Pěstují ji však také na Seychellách jakož i ve Vých. Indii a na blízkých ostrovech, zejména na Ceyloně, a to pro léčivý, slizem bohatý, odporně hořký kořen, který obsahuje vedle škrobu a látek pektinových alkaloid berberin a hořčinu kolumbin.

Vykopané kořeny se očistí a rozkrájejí napříč v kotouče 3-5 cm široké a 1-2 cm tlusté (k), které se pak navlékají na šňůry a ve stínu se usuší. Usušený, vně šedohnědý, uvnitř žlutý kořen přichází do obchodu - nejvíce ze Zanzibaru a z okolí města Kolomba na Ceyloně - pod jménem kořene kolombového (radix Colombo). V lékárnách z něho připravují extrakty, jež doporučují jako osvědčený lék v některých chorobách ústrojů zažívacích, zvláště proti průjmům; odvaru užívá se s oblibou při střevních katarrhech dětských.

Chebule dlanitá - Jateorhiza palmata

Pozn. O chebuli korkové (Cocculus suberosus DC), která poskytuje sušené peckovice - kebule, pověděno více v oddíle e).

1Chebule nebo kebule, gebule zkomol, ze střlat. coccula.

2Na Ceyloně zovou tuto bylinu kalumb; kořeny její přicházejí do obchodu hlavně z města Colomba na Ceyloně.

3Zdrobnělina od lat. coccus = zrno, vhledem k drobným plodům.

4at. palmatus = dlanitý.

5Slož. z řec. lékař + kořen.

 

 

Nemáte oprávnění psát komentáře.