Kassie1 pravá neboli senna2 (Cassia lenitiva3 Bisch., Cassia acutifolia4 Del., Senna acutifolia Bat., Cassia senna L.) jest nízký keř nebo polokeř, jehož sudozpeřené listy skládají se z několika párů podlouhle kopinatých, na spodu nesouměrných lístkův a úhledné květy, připomínající vnějškem poněkud květy našeho jirovce, sestaveny jsou do dlouhostopečných úžlabních hroznů.

Kasie senna - Casia senna

Složení květů jest takové: mají 5listý kalich, 5plátečnou žlutou korunu, 10 tyčinek, z nichž však 3 nejhořejší jsou mnohem menší ostatních a k tomu neplodné, a svrchní semeník, z něhož dospívá vícesemenný lusk.

Dle toho náleží kassie do čeledi rostlin sapanovitých (Caesalpineae), nejbližších příbuzných s rostlinami motýlovitými (Papilionaceae).

Kassie pravá jest domovem ve střední a severovýchodní Africe, hlavně v Nubii, odkud sušené její listy a lístky, natlačené do hrubých pytlů, dopravují přes Alexandrii do Terstu a z Terstu je pak rozvážejí do ostatní Evropy pod jménem senny alexandrinské (folia sennae alexandrinae).

Obsahujíť listy jakož i lusky kassiové vedle jiných látek kyselinu kathartinovou a kyselinu chrysofanovou, které jsou příčinou, že odvar z nich má počisťující účinky. Vlastnost tato byla známa arabským lékařům už od 9. století. Z Arabie rozšířila se rozhlášená pověst listů kassiových jakožto velice působivého projímadla záhy též do Evropy. A podnes se jich i u nás pod jménem listů senesových neboli senny hojně užívá.

Kromě kassie pravé jest ještě celá řada jiných druhů kassií, které rostou netoliko v horké Africe, nýbrž i v horké Asii a v horké Americe a které dávají taktéž listy senesové. Do obchodu přicházejí tyto listy pod jménem senny tripolitanské, senny mekské, seny americké a pod.

1Slovem cassia rozuměli už ve starověku léčivou kůru jistého stromu.

2Z arab. senna nebo sâna, jména této rostliny.

3Lat. lenitivus = obměkčující.

4Lat. acutifolius = ostrolistý.

 

 

 

Nemáte oprávnění psát komentáře.