Equisetaceae - přesličkovité

Rostliny čeledi Equisetaceae - přesličkovité

Čeleď výtrusných, vytrvalých bylin. Lodyhy jsou článkované, křehké, obvykle rýhované, s lodyžními pochvami, na povrchu lodyh jsou buňky s obsahem velkého množství oxidu křemičitého. Větve vyrůstají z lodyžních uzlin v přelenech.  Některé druhy mají 2 typy lodyh: jarní, nezelené, nesoucí výtrusnice, a letní, zelené, neplodné. Sporofyly (neasimilující list nesoucí výtrusnice) ve tvaru 6úhelníků jsou uspořádány v přeslenech a tvoří hustý výtrusnicový klas. Prokel je dvoudomý, zelený.

Čeleď zahrnuje 3 rody (AllostelitesEquisetumHippochaete) s 27 druhy, které rostou téměř po celém světě.