Dianthus armeria - hvozdík svazčitý

Syn.: Dianthus hirsutus
Slovensky: Klinček zväzkovitý

Čeleď: Caryophyllaceae - hvozdíkovité (silenkovité)

 

POPIS:

Jednoletá až dvouletá, 30 až 60 cm vysoká bylina. Lodyha přímá, oblá, alespoň v horní části větvená, zejména v horní polovině hustě a krátce chlupatá. Listy v přízemní růžici kopisťovitě, lodyžní listy úzce kopinaté až čárkovité. Květy uspořádány v 2 až 10květém strboulu (svazcích), přisedlé, korunní lístky zubaté, červené, s tmavší kresbou a bíle skvrnité, podkališní listence 2 nebo 4, kalich se špičatými zuby. Kvete v VI až VIII.

STANOVIŠTĚ:

Kamenité stráně, světlé lesy a křoviny a jejich okraje, náspy, podél cest, na půdách hlinitých až hlinitopísčitých, obvykle nevápnitých.

ROZŠÍŘENÍ:

V ČR v teplejších oblastech roztroušeně, roste převážně od nížin po pahorkatiny (max. asi 600 m n.m.). Celkově roste v téměř celé Evropě vyjma jejích severních částí, dále na Kavkaze a druhotně i v Severní Americe.

Nemáte oprávnění psát komentáře.