Cerastium arvense - rožec rolní

Slovensky: Rožec roľný

Čeleď: Caryophyllaceae - hvozdíkovité (silenkovité)

 

POPIS:

Vytrvalá, 5 až 10 cm vysoká bylina s krátkými sterilními i květonosnými výhony. Květonosné lodyhy poléhavé, vystoupavé až přímé, šedavě pýřité, v úžlabí listů se sterilními větévkami nebo svazečky listů. Lodyžní listy čárkovité až kopinaté, pýřité, zřídka lysé a jen na okraji brvité. Vidlany 5 až 15květé, korunní lístky asi 2x delší než kališní, asi do ¼ dvouklané, bílé, s 5 čnělkami. Kvete v VI až VIII.

STANOVIŠTĚ:

Suché meze, stráně, pastviny, okraje polí, cest a lesů, náspy, zdi, preferuje půdy málo výživné, vápnité, sušší, písčité nebo hlinité, někdy štěrkovité či kamenité.

ROZŠÍŘENÍ:

V ČR od nížin po podhorské oblasti hojně, ve vyšších polohách vzácně nebo chybí (max. asi 1450 m n.m.). Celkově roste v Evropě kromě severu Skandinávie a jihu Pyrenejského poloostrova, na jihovýchodě po sever Balkánského poloostrova a jih Ruska, dále v severozápadní Africe, v mírném pásmu Asie, Severní a Střední Ameriky.

Nemáte oprávnění psát komentáře.