Stellaria aquatica - křehkýš vodní

Syn.: Myosoton aquaticum, Cerastium aquaticum, Malachium aquaticum
Slovensky: Mäkkuľa vodná

Čeleď: Caryophyllaceae - hvozdíkovité (silenkovité)

 

POPIS:

Vytrvalá, 20 až 120 cm vysoká bylina. Lodyha chabá, poléhavá, vystoupavá nebo popínavá, nevětvená nebo jen málo větvená, křehká, v uzlinách kořenující, 4hranná, jen v horní části oblá, dole lysá, v horní části chlupatá, (často s lepkavě žláznatými chlupy). Listy vstřícné, přisedlé, jen nejspodnější a listy na nekvetoucích výhoncích krátce řapíkaté (řapík je dlouhý max. 1/3 délky čepele), horní všechny vejčité až eliptické, na vrcholu zašpičatělé, na okraji zvlněné. Květy uspořádány v řídkých vidlanech, jsou 5četné, korunní lístky téměř až k bázi dělené, bílé, kališních lístků 5, všechny na okraji s blanitým lemem a po celé ploše hustě žláznatě chlupaté, tyčinek 10, prašníky za zralosti světle fialové, čnělek 5. Plodem je tobolka, která se otvírá 5 chlopněmi. Kvete v V až X.
Pozn.: Křehkýš vodní bývá někdy zaměňován za velmi podobného ptačince hajního, od kterého se liší mimo jiné počtem čnělek (ptačinec má pouze 3).

STANOVIŠTĚ:

Břehy, vlhké příkopy, lužní lesy, na půdách výživných, humózních a mokrých.

ROZŠÍŘENÍ:

V ČR roztroušeně až hojně od nížin po pahorkatiny, ve vyšších polohách vzácně nebo chybí (max. asi 780 m n.m.). Celkově roste v mírném pásmu Evropy a Asie, na severu přibližně po 65° severní šířky, na jihu v Evropě po Středomoří.

Nemáte oprávnění psát komentáře.