Dianthus carthusianorum - hvozdík kartouzek

Slovensky: Klinček kartuziánsky

Čeleď: Caryophyllaceae - hvozdíkovité (silenkovité)

 

POPIS:

Vytrvalá, trsnatá, 15 až 60 cm vysoká bylina. Lodyha přímá nebo vystoupavá, se 4 až 6 články. Listy čárkovité až čárkovitě kopinaté, vstřícné, na okraji drsné, na bázi srostlé v trubku. Květenství strboulovitá s 2 až 10 květy na koncích stonků, kalich na bázi se šupinovitými listeny, podkališní listence osinkaté, květy přisedlé nebo jen krátce stopkaté, květní plátky zubaté, na líci chlupaté, červené nebo růžové. Kvete v VI až IX.

STANOVIŠTĚ:

Slunné svahy a skály, suché trávníky, skalní stepi, okraje cest, na půdách suchých, mělkých, skeletových, hlinitých, písčitých.

ROZŠÍŘENÍ:

V ČR roztroušeně až hojně v oblasti Českého masívu, jinde vzácněji. Celkově roste v Evropě od Pyrenejí po Bělorusko a Rumunsko, na severu po jižní Belgii a Pobaltí.

Komentáře   

Jindřich F. Bobák
# HvozdíkJindřich F. Bobák 2015-07-14 15:12
Hvozdík

Na tvrdé zemi kvete v lukách
hvozdík pověstmi opředený –
na takové prý umřel v mukách
Ježíš na kříži umučený.

Krvavé slzy Mariiny,
která ho v pláči provázela
zapadly do chudé hlíny,
a ta je v hvozdík proměnila.

Nemáte oprávnění psát komentáře.