Moehringia trinervia - mateřka trojžilná

Slovensky: Meringia trojžilná

Čeleď: Caryophyllaceae - hvozdíkovité (silenkovité)

 

POPIS:

Jednoletá až vytrvalá, 10 až 45 cm vysoká bylina. Lodyha poléhavá, vystoupavá nebo přímá, větvená, pýřitá. Listy řapíkaté, vejčité až vejčitě kopinaté, celokrajné, na okraji brvité, u báze zúžené v řapík, se 3 až 5 souběžnými žilkami. Květy koncové, úžlabní, někdy v chudých vidlanech, květní stopky tenké, pýřité, kališních lístků 5, brvité, na okraji blanité, korunních lístků 5, bílé, kratší než kališní lístky (max. 5 mm dlouhé), čnělky 3, plodem je tobolka. Kvete v V až IX.

STANOVIŠTĚ:

Světlé lesy, paseky, křoviny, na půdách kyselých až neutrálních, často dusíkatých.

ROZŠÍŘENÍ:

V ČR hojně od nížin po podhorské oblasti, na horách roztroušeně (max. asi 1200 m n.m.), vzácně nebo chybí v oblastech bez lesů. Celkově roste v mírném pásmu Evropy, ve Středozemí jen na horách, na východě po západní Sibiř (po řeku Irtyš).

Nemáte oprávnění psát komentáře.