Stellaria alsine - ptačinec mokřadní

Syn.: Stellaria uliginosa
Slovensky: Hviezdica ???

Čeleď: Caryophyllaceae - hvozdíkovité (silenkovité)

 

POPIS:

Vytrvalá, trsnatá, šťavnatá, 5 až 35 cm vysoká bylina. Lodyha vystoupavá nebo u báze poléhavá, 4hranná, lysá, v dolních uzlinách kořenující. Listy eliptické až podlouhlé nebo obvejčitě kopinaté až obkopinaté, přisedlé nebo velmi krátce řapíkaté, jednožilné, na bázi brvité. Květy v úžlabních vidlanech, do 7 mm v průměru, dlouze stopkaté, květní stopka velmi tenká, jen pod květem ztlustlá, kališní lístky 3žilné, s blanitým, bělavým lemem, korunní lístky bělavé, dvoudílné, kratší než lístky kališní, koncová listnatá větévka obvykle přerůstá nejhořejší vidlan. Plodem je tobolka. Kvete v V až VII.

STANOVIŠTĚ:

Břehy, náplavy, luční i lesní mokřiny a prameniště, strouhy, vlhké lesní cesty, bažiny, vlhké příkopy.

ROZŠÍŘENÍ:

V ČR převážně v pahorkatinách a podhorských oblastech roztroušeně až hojně, na horách roztroušeně (roste i na Sněžce), chybí v nížinách středních a severozápadních Čech a v nížinách a pahorkatinách jižní a jihovýchodní Moravy. Celkově roste v Evropě až po arktické oblasti, ve Středozemí jen v horách, izolovaně pak roste na východním pobřeží Severní Ameriky.

Nemáte oprávnění psát komentáře.