Silene dioica - silenka dvoudomá (knotovka červená)

Syn.: Melandrium rubrum
Slovensky: Knotovka červená

Čeleď: Caryophyllaceae - hvozdíkovité (silenkovité)

 

POPIS:

Vytrvalá, 20 až 70 cm vysoká, dvoudomá bylina. Lodyha přímá, málo větvená, chlupatá, pod květenstvím žláznatě chlupatá, na bázi se sterilními výběžky. Listy zejména na rubu pýřité, přízemní eliptické nebo vejčité, v řapík zúžené, dolní lodyžní eliptické až obvejčité, střední a horní vejčitě kopinaté, přisedlé, špičaté. Květenství je vidlan přecházející ve vijan, u samčích rostlin bohatší. Květy jednopohlavní, kalich chlupatý a žláznatý, u samčích květů trubkovitý, 10žilný, u samičích vejcovitý a 20žilný. Korunní lístky dvouklané, červenofialové, s pakorunkou. Kvete v V až VII.

STANOVIŠTĚ:

Horské louky, světlé horské lesy, vlhčí rokle, lužní lesy, paseky, rokle, lesní prameniště, olšiny, křoviny podél potoků a lesních cest, okraje lesů, na půdách kyprých, humózních, výživných, neutrálních až mírně kyselých.

ROZŠÍŘENÍ:

V ČR roztroušeně v horských a podhorských polohách a v úvalech větších řek (Labe, Orlice, Morava, Svitava, Svratka), vzácně nebo zcela chybí v oblastech na jih od Labe a východně od Brd až po Českomoravskou vysočinu a jih Moravy. Celkově roste v Evropě na východě až po střední část evropského Ruska, ve středomoří jen v horách, druhotně na Krymu, na Kavkaze, v západní Sibiři a v Severní Americe.

Nemáte oprávnění psát komentáře.