Scleranthus perennis - chmerek vytrvalý

Slovensky: Sklerant trváci

Čeleď: Caryophyllaceae - hvozdíkovité (silenkovité)

 

POPIS:

Vytrvalá, 3 až 30 cm vysoká bylina. Lodyha přímá, vystoupavá nebo poléhavá, větvená, u báze zdřevnatělá. Listy sivé, čárkovitě šídlovité, v úžlabí často ve svazečcích. Květy v koncových, hustých klubíčkách tvořených pouze kališními lístky (bez lístků okvětních), jež jsou zelené, na okraji se zřetelným, asi 0,5 mm širokým, blanitým, mléčně bílým, na vrcholu kápovitě zakončeným lemem. Kvete v V až VIII.

STANOVIŠTĚ:

Suché, výslunné, kamenité stráně, meze, pastviny, lomy, světlé bory, na půdách mělkých, kamenitých, štěrkovitých, písčitých, nevápnitých.

ROZŠÍŘENÍ:

V ČR v oblasti Čech od nížin po podhorské oblasti roztroušeně až hojně, na Moravě řidčeji nebo chybí. Celkově roste v téměř celé Evropě, na severu po 65° severní šířky, na východě po střední Povolží, na jihu v horách Středozemí, dále v Malé Asii a na Kavkaze.

Nemáte oprávnění psát komentáře.