Stellaria graminea - ptačinec trávovitý (ptačinec trávolistý)

Slovensky: Hviezdica trávovitá

Čeleď: Caryophyllaceae - hvozdíkovité (silenkovité)

 

POPIS:

Vytrvalá, trsnatá, 10 až 90 cm vysoká bylina. Lodyha vystoupavá, 4hranná. Listy kopinaté až čárkovitě kopinaté, přisedlé brvitou bází. Květy v řídkých 15 až 50květých vidlanech, korunní lístky bílé, téměř až k bázi dělené, asi o 1/3 delší než lístky kališní, 3 čnělky, kališní lístky 3žilné, listeny celé blanité. Kvete v V až IX.

STANOVIŠTĚ:

Louky, pastviny, travnaté okraje lesů a lesní světliny, podél cest, náspy, křoviny, s oblibou na půdách hlinitých, trochu písčitých, nevápnitých.

ROZŠÍŘENÍ:

V ČR hojně ve všech nadmořských výškách, celkově roste v Evropě vyjma arktických oblastí a nejjižnějšího Středozemí, dále v mírném pásmu Asie až do jihovýchodní Číny.

Nemáte oprávnění psát komentáře.