Cupressaceae - cypřišovité

Rostliny čeledi Cupressaceae - cypřišovité

Neopadavé keře nebo stromy. Jejich listy jsou jehlicovité nebo šupinovité, vstřícné, křižmostojné nebo v 3četných přeslenech. Samčí šištice jsou drobné, samičí květy se v době zralosti mění buď v dřevnatou šišku nebo v dužnatou bobuli. 

Čeleď zahrnuje 32 rodů s přibližně 160 druhy, které rostou téměř po celém světě, převážně pak na jižní polokouli.