Dávky čili částky léků

I ten, kdo si lék sám upraví, musí šetřiti míry, zvláště váhy, by neužil mnoho, což důležito na př. při látkách jedovatých.

Proto potřebí znáti lékárnickou váhu.

Libra lék. = 12 uncím čili 24 It.

Unce dělí se na 8 drachem či kventlíků,

tudíž 1 It. = 4 dr. a ½ unce = 1 It.

1 drachma záleží z 3 skruplů a 1 skrupl z 20 gránů, a 1 gr. = zrnu pepře.

Porovnáme-li váhu tu s obecnou

jest 1 libra = 16 uncím; ½ = 8 unc.

¼ = 4 unc., 2 It.= 1 unci.

1 kvnt. = 1 drach., ½ It. = 30 gr.

Na metrickou váhu převedeny jsou:

1 libra 420,011 gr., 1 unce = 35,001 gr.

1 It. = 14,500 gr., 1 drach. = 4,375 gr.

1 gran = 0,0729 gr.

Tak se počítá 1 žjd. vody = 10 unc. č. 20 It.,

sklenka vinná = 3 unc. vody,

lžíce ½ unc., lžička = 1 drach., kapka ½—1 grán.

Tinktury počítá se 70—80 kapek na drach., 10—20 gr. na špičku nože.

Filtrace nebo cezení skrze papír, vlněné nebo lněné látky má za účel odloučení tekutiny od částí pevných.

Extrakt čili výtažek jest zhuštěná šťáva neb odvar; jsou tekuté neb suché výtažky.

Náplasť určená k použití zevnímu skládá se z různých látek.

Ty se natrou na plátno nebo kůži; aby náplasť chytila, nahřeje se a přiloží.

Digerace a macerace nazývá se procedura ta, když tekutina jistá působí na látku (těleso) při mírné teplotě, delší neb kratší dobu, by léčební síly z látky té byly vytaženy, vymočeny.

Nemáte oprávnění psát komentáře.