Ježatka obilná neboli proso obilné (Panicum1 frumentaceum Roxb., Echinochloa2 frumentacea Link) připomíná vnějškem kuří nohu (Panicum crus galli L.), která u nás roste jako plevel na polích. Jest to jednoletá obilina vyhánějící stébla až přes 1 m vysoká, zakončená latou několika jednostranných, více méně nakřivených klasů, které se skládají z jednokvětých klásků téhož složení jaké mají klásky zmíněné kuří nohy. Obilky jsou vejčité, lysé.

Ježatka obilní - Echinochloa frumentacea

Proso obilné sejí hlavně ve Vých. Indii, kdež mu říkají sawa, v Japonsku, v Africe i v jižní Evropě. Moučnatých obilek upotřebuje hlavně chudší třída a to stejným způsobem jako u nás jáhel.

1Jménem panicum (souvisí s lat. panis = chléb) rozuměli už starověcí Římané jistý druh obilný, nejspíše bér vlašský.

2Slož. z řec. ježek + tráva, vzhledem k osinatým kláskům.

 

Nemáte oprávnění psát komentáře.