Ovsucha bahenní (Zizania1 palustris L., Hydropyrum2 esculentum3 Link) jest statná, až přes 2 m vysoká, jednodomá tráva rákosovitého vzhledu, zakončená štíhlým klasem, pod nímž jest několik přeslenů z rovnovážně rozestálých, tenkých, jednostranných hroznů.

Ovsucha vodní - Zizania aquatica

Konečný klas skládá se z osinatých klásků, které obsahují květy pestíkové. Postranní, jednostranné hrozny sestavené do přeslenův obsahují stopkaté klásky prašníkové.

Plody jsou protáhlé, až 2 cm dlouhé obilky.

Roste planě na pobřežích řek a jezer Sev. Ameriky a severových. Asie. Tamější obyvatelstvo, zejména kočovní Indiáni, moučnaté obilky pečlivě sbírají, připravujíce z nich různé pokrmy jako z rýže. Odtud říká se obyčejně obilkám ovsuchy indiánská neboli divoká rýže, v řeči domorodců tuskarora.

V novější době zavádějí pěstování ovsuchy též v rybnících, v nichž se chovají ryby, poněvadž vypadalé obilky ryby velice rády požírají.

1Lat. zizania, arab. zinzannia, tur. sinzam slul ve starověku jistý obilní plevel, nejspíše jílek mámivý.

2Slož. z řec. voda + pšenice.

3Lat. esculentus = jedlý.

 

Nemáte oprávnění psát komentáře.