Paspal1 obilný neboli koda2 (Paspalum frumentaceum3 Rott., Pasp. scrobiculatum L.) jest vytrvalá tráva až přes 1 m vysoká, s dlouhými, úzkými listy, jejíž stébla se zakončují 3-5 štíhlými, více méně převislými klasy. Drobounké klásky mají podobné složení jako klásky našeho prosa. Obilky jsou kulaté, hladké a zcela drobné.

Paspal obilní - Paspalum scrobiculatum

Pěstuje se v rozsáhlé míře zvláště ve Vých. Indii a na ostrovech Sundských na suchých, neúrodných půdách, na nichž jiné obilí by se nedařilo. Drobné obilky se rozemílají na krupici a z té připravují v tropických krajinách rozmanité pokrmy.

Pozn. V severní a záp. Africe pěstují paspal dlouhokvětý (Paspalum longiflorum Retz.) a p. cizinský (P. exile L.), prvý pod jménem fonio, druhý pod jménem fundi nebo fundungi; v Jižní Americe, zejména v republikách Chile a Peru, sejí paspal nachový (P. purpureum Ell.).

1Z řec., kterýmž slovem rozuměli ve starověkém Řecku jemnou mouku z nějakého obilního druhu.

2Tak zovou paspal ve Vých. Indii.

3Lat. frumentum = obilí.

 

 

Nemáte oprávnění psát komentáře.