Vrcholák1 pravý neboli katapa2 (Terminalia catapa L.) jest statný strom o hladkém, šedokorém kmeni a nízce jehlancovité, husté koruně, jejíž dlouhé, rovnovážně rozložené, v pravidelných přeslenech vyrůstající větve zastiňují značně velikou plochu jako nějaký obrovský slunečník. Proto říkají tomuto stromu též strom slunečníkový (umbrella-tree).

Vrcholák pravý - Terminalia catappa

Veliké, střídavé, vejčité, celokrajné listy jsou hustě nahloučeny zvláště na vrcholcích větví, kde také vyrůstají klasovité hrozny jednodomých, málo úhledných kvítků.

Složení květů připomíná ve mnohém kvítky kuřince kalužního (Peplis portula L.), který u nás roste v kalužinách a na písečnatých březích vod. Jsouť rostliny uzlincovité (Combretaceae), k nimž vrcholák náleží, z našich rostlin nejbližší rostlinám kyprejovitým (Lythraceae). Na spodním semeníku spočívá zvonkovitý, 5zubý kalich, 5 tyčinek a jednoduchá čnělka; koruna chybí.

Po odkvetení dospívají ze semeníků vejčité, dvouboké, 7-8 cm dlouhé peckovice neboli ořechy, obsahující v tvrdé pecce po velikém, olejnatém semenu (jádru).

Původní vlast vrcholáku jsou pobřežní krajiny na Madagaskaru, odkudž se rozšířil na ostrovy Malajské, na Novou Quineu a na ostrovy Západoindické.

Olejnatých semen upotřebují - zvláště v domácnostech amerických - jako mandlí a mimo to z nich lisují katapový olej.

Do obchodu přicházejí semena vrcholáku nejčastěji pod jménem „martinických mandlí“, poněvadž se jich z ostrova Martinique nejvíce vyváží. Jinak se jim však říká též mandle indické nebo mandle tropické.

Také kůry ze stromu katapového se upotřebuje a to jednak v lékařství, jednak v barvírnách; obsahujeť mnoho třísloviny a barví trvale na černo.

Pozn. O vrcholáku chebuli (Terminalia chebula Retz.), jehož rozemletých plodů - myrobalanů upotřebuje se v koželužství a barvířství, viz v oddíle IX.

1Listy jsou směstnány na samém vrcholku (= lat. terminus) větví.

2Tak zovou tento strom na Mollukách.

 

Nemáte oprávnění psát komentáře.