Nejznámější z dráždivých rostlin cizozemských jest citlivka stydlivá (Mimosa1 pudica2 L.), kterou u nás pěstují často v květináčích. Jest to bylina na lodyze osténkatá, na řapících listových více méně srstnatá, jejíž dlouze řapíkaté listy se skládají ze 4 sudozpeřených, mnohojařmých lístků o čárkovitých lístečcích. 

Drobné mnohomanželné kvítky, stejného složení jako květy akacií, jsou hustě směstnány do úžlabních, dlouze stopkatých, kulovatých, nafialovělých strboulův a dospívají ve vícesemenné, růžencovitě zaškrcované lusky.

 

Citlivka stydlivá - Mimosa pudica

Citlivka stydlivá jest domovem v Brasilii, ale průběhem dob rozšířila se z původní své brasilské vlasti jakožto polní, těžce vykořenitelná plevel do tropů všech dílů světa.

Mechanickým dotekem, na př. usedne-li na rostlinu nějaký brouk, moucha a pod. hmyz, nebo vhodíme-li na rostlinu pískové zrnko, dotkneme-li se jí rukou a pod., sklapnou lístečky na sudozpeřených lístcích dohromady a společná stopka celého listu se skloní dolů.

Byla to podívaná", vypravuje cestovatel Kořenský, „když jsem rozhodil hrst písku po zelené stráni Singaporské zahrady, hustě porostlé citlivkami. Pískovými zrnky podráždil jsem najednou citlivé bylinky tak, že se počaly všecky pohybovati. Lístečky jejich zavřely se jako na povel a celá stráň počala se před očima míhati. Současně bylo slyšeti jemné šustění podrážděných rostlinek. Při zavírání listů ukázal se tmavší rub tisícerých lupínků a plocha pažitová zjevila se pojednou ve dvou odstínech ..."

Neobyčejná dráždivost listů jest rostlině k nemalému prospěchu: rychlým sklapováním lístků poplaší se totiž každý hmyz, který na rostlinu usedne.

Také na noc skládají se lístky citlivky dohromady a to za tím účelem, aby se z nich do chladného nočního vzduchu nevyzařovalo mnoho tepla.

1Od řec. mimik, napodobitel, vzhledem ke dráždivosti listů.

2Lat. pudicus = stydlivý.

Nemáte oprávnění psát komentáře.