Rozkydanec dlanitý neboli karludovika (Carludovica1 palmata Ruiz et P.), jinak také panamskou palmou, u domorodců jipijape nebo bombanassa zván, jest vytrvalá bylina vyhánějící z oddenku trs několika dlouze řapíkatých listů, jejichž okrouhlé čepele jsou dlanitě rozděleny ve 3-5 dílův a ty jsou opět až ke spodu rozstříhány v úzké úkrojky. Uprostřed trsů vyrůstá později bezlistý stvol zakončený válcovitou, na píď dlouhou a jako dětská ruka silnou palicí hustě směstnaných kvítků dílem prašníkových, dílem pestíkových.

Karludovika dlanitá - Carludovica palmata

Plody jsou mnohosemenné bobule zvíci lískových oříšků, které vzájemným na sebe tlačením nabývají na spodu tvaru čtyřbokého.

V soustavě rostlinné řadí se rozkydanec do čeledi rostlin navinulcovitých (Cyclantheae), jimž z naší květeny nejvíce se přibližují aron (Arum) a orobinec (Typha).

Rozkydanec dlanitý roste ve vlhkých lesích Jižní Ameriky, zejména v severozápadní části, zasahuje odtud až na šíji Panamskou.

Listy jeho dávají material na lehké klobouky, s nimiž se v Americe vede rozsáhlý obchod. Poněvadž se vyvážejí hlavně z přístavního města Guayaquilu, říká se jim v Americe obyčejně klobouky quayaquilské nebo zkrátka quayaquily. Jinak však jsou známy - zvláště v Evropě - pod jménem klobouků panamských.

Aby se listů karludoviky mohlo upotřebiti na klobouky, musí býti sklízeny, dokud se ještě úplně nerozvily; pak se rozčešou v tenké proužky, které se zpaří horkou vodou, usuší se na slunci a vybílí.

1Nazvána tak ku poctě španělského krále Karla IV., který byl velikým příznivcem věd přírodních.

 

 

 

 

 

 

Nemáte oprávnění psát komentáře.